2019 RESOLUTIONS

Năm nào mình cũng tự nhủ sẽ viết resolutions trước khi qua năm mới. Rồi mình sẽ lại chơi rồi ngủ suốt ngày 31, à không, suốt một tuần trước ngày 31 vì bị tiết trời se lạnh và không khí lễ hội quyến rũ. Nhưng thôi muộn còn hơn không nên dù qua năm mới được mấy hôm rồi nhưng mình cứ viết. Continue reading “2019 RESOLUTIONS”

Advertisements