About me

Mừng các bạn đến với blog Classy with me!

Mình là Hailey và mình viết blog về lối sống, làm đẹp và sách. Mình từng là một đứa lạc lối trong thế giới mỹ phẩm và không có gu đọc cụ thể, cái gì có chữ là đọc tất. Tuy nhiên, cuối năm 2016 mình bắt đầu dần dần theo phong cách sống tối giản và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến cách mình sử dụng mỹ phẩm, chọn sách cũng như những phương diện khác trong cuộc sống.

Hiện tại, mình dưỡng da theo nguyên tắc “less is more”, tập trung vào nhu cầu và vấn đề hiện tại của da, sử dụng ít sản phẩm nhưng hiệu quả. Sách mình hay đọc hiện tại là tâm lý, triết học và những cuốn có lối viết thú vị, mang lại cảm hứng sống. Mong là blog này sẽ như một người bạn, chia sẻ trải nghiệm và bài học về những khía cạnh trên của bản thân mình với các bạn, mang lại cảm hứng vui vẻ cho mọi người. 

Welcome to my blog! 

I am Hailey and I created this blog to share about my lifestyle, knowledge of skincare and books. I used to use many skincare products without caring about what my skin really needs and read all the books that I can put my hand on. However, at the end of 2016, I decided to be a minimalist and this decision changed my life in many aspects. 

At present, I take care of my skin based on the principle “less is more”. I focus on what my skin really needs, use just a few products but ensure the good result. About books, I realize that I am interested in psychology, philosophy and books that have an interesting style and inspire me in some way. I hope that this blog will give you lessons and knowledge that I learned as well as make you live a better life.

Sincerely, 

Hailey.

Business inquiries: please contact me via email dinhnguyethang12@gmail.com.

Advertisements