HOW I GET RID OF ACNE?

Hình bìa chỉ mang tính chất minh họa (các bạn đừng kỳ vọng quá), dưới đây mới là mặt mình vào tháng 12/5 và tháng 8/7/2018 (mộc 100%, hoàn toàn không có gì trên mặt, hồi tháng 5 tóc trong hình còn ngắn ngủn giờ hơi chạm vai rồi): Continue reading “HOW I GET RID OF ACNE?”