COLORLESS TSUKURU TAZAKI AND HIS YEARS OF PILGRIMAGE

Haruka Murakami

(Scroll down for English version)

So với những tác phẩm khác của Murakami thì cuốn sách này khá dễ đọc. Ít nhất là đối với mình, nó cũng không quá u ám hay đau buồn.

Những người bạn của Tsukuru đều có tên gọi có màu sắc gì đó, chỉ Tsukuru là không có. Hai cậu bạn trai Đỏ và Xanh, hai cô bạn gái Trắng và Đen và Tsukuru hợp lại thành một nhóm bạn thân hoàn hảo cho đến khi bốn người kia đoạn tuyệt với Tsukuru để anh ta mang trong lòng thắc mắc và tổn thương cùng niềm tin rằng mình thật sự không màu và trống rỗng suốt 16 năm trời.  Continue reading “COLORLESS TSUKURU TAZAKI AND HIS YEARS OF PILGRIMAGE”

GREEK MYTHOLOGY – DO YOU LOVE SCANDALS?

(Kéo xuống để xem bản tiếng Việt)

People love scandals. It is obvious that love story of celebs is way more attracting than issues like global warming.

I learned that bad habit that can not be eliminated immediately should be replaced by a habit being similar at some points but better. If you love reading scandals but don’t want to waste your precious time, read Greek Mythology. It has all kind of scandals: Zeus – the father of gods and men cheated on his wife Hera; Jason abandoned Medea for the princess Glauce, Medea killed his lover and their sons for revenge; war happened because of  an apple; Agamemnon – the Commander of the united Greek armed forces in Troy war murdered by his wife and her lover… Then how reading these stories is good for you? Continue reading “GREEK MYTHOLOGY – DO YOU LOVE SCANDALS?”