THE ALCHEMIST – IT’S NOT ABOUT THE DESTINATION, IT’S ABOUT THE JOURNEY

Paulo Coelho

(Scroll down for the English version)

Vào một buổi xế trưa, nhân dịp về nhà thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm nói với bố rằng mình không muốn trở thành linh mục, mà muốn đi đây đó… Vùng mình chỉ có người chăn cừu mới phải nay đây mai đó thôi.”

“Thế thì con sẽ làm người chăn cừu.”

Lần đầu tiên mình đọc cuốn sách này năm 18 tuổi, mình đã nghĩ sẽ đọc một cuốn sách chứa đầy triết lý xa vời. Nhưng không, cuốn sách thật sự rất dễ đọc với văn phong nhẹ nhàng và cốt truyện hấp dẫn khiến bạn không thể đặt xuống cho đến tận trang cuối cùng. Bạn sẽ cảm thấy thích thú, hồi hộp mà dõi theo cuộc hành trình của Santiago và thỏa mãn với the big twist cuối truyện. Tuy nhiên, sau khi đặt sách xuống, bạn sẽ phải suy ngẫm rất nhiều về những bài học xuất hiện trong từng chi tiết nhỏ của cuốn sách.

Cuốn sách này, theo một cách tự nhiên nhất, chạm sâu đến khát khao được đi, được dịch chuyển, được khám phá thế giới đồng thời khám phá chính bản thân chúng ta của mỗi người. Cuốn sách động viên tinh thần dám thay đổi, dám theo đuổi ước mơ nhưng cũng nhẹ nhàng lồng ghép trong đó bài học: Đi là để trở về.

Mình có thể tóm tắt câu chuyện này trong một trang giấy và bạn vẫn cảm thấy thú vị bởi bản thân cốt truyện đã quá tuyệt rồi. Nhưng mình thật sự mong bạn bớt chút thời gian đọc từng câu từng chữ của cuốn sách này để thật sự hiểu nó vĩ đại đến mức nào.

One afternoon, on a visit to his family, he had summoned up the courage to tell his father that he didn’t want to become a priest. That he want to travel.

“Amongst us, the only ones who travel are the shepherds.”

“Well, then I’ll be a shepherd.”

cvbDH9G.jpg

I read this book the first time when I was 18 years old. I thought that it would be filled with sublime thoughts. But no, this book is really easy to read with an interesting plot that can make you can not put it down until the last page. I am sure that you will feel excited watching the journey of Santiago and the big twist at the end will make you satisfied. However, when you put this book down, you will have to think a lot about lessons that lie in every scene.

This book, in a natural way, deeply touch our desire to view the world with our own eyes and explore the world also ourself. It encourages us to change and dare to pursuit our dreams but also gently teach us an important lesson: Go is to return.

I can summarize this story in one page and you still find it interesting because of its amazing plot. However, I really hope that you read this book carefully until the end to feel how wonderful it is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s